Alaska. Lil min hi parti mil-liġi?

Alaska. Lil min hi parti mil-liġi? IR-RUSSJA L-Amerika. Għandhom jiġu mgħallma l-istorja. Gruppi ta ’tribujiet Siberjani qasmu l-istmu (issa l-Istrett ta’ Bering) 1610 eluf ta ’snin ilu. L-Eskimos bdew joqgħodu fuq il-kosta tal-Artiku, l-Aleuts ...

Min u kif inhu ffurmat il-gvern Russu?

Min u kif inhu ffurmat il-gvern Russu? Aħna l-Prim Ministru tal-Federazzjoni Russa maħtura mill-President tal-Federazzjoni Russa bil-mod stabbilit mill-Kostituzzjoni tal-Federazzjoni Russa. Viċi Prim Ministri tal-Federazzjoni Russa u ministri federali huma maħtura ...

Baġit statali huwa

Il-baġit tal-istat - dan huwa l-baġit tal-istat - hija r-relazzjoni ekonomika bejn l-istat u s-suġġetti ta 'kull forma ta' sjieda u ċittadini individwali fir-rigward tal-formazzjoni ta 'fond ċentralizzat ta' fondi allokati biex jissodisfaw ...